Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin zajęć dla dzieci, który opracowaliśmy na bazie naszych dotychczasowych doświadczeń. Jest to zbiór zasad, który umożliwi nam łatwą, ale co ważniejsze, bezpieczną współpracę. Bardzo prosimy przeczytać wszystkie pozycje.

Zapisanie dziecka na zajęcia w Warszawa Szyje rozumiane jest jako akceptacja poniższych zasad.

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Warszawa Szyje, zwanej dalej Organizatorem, posiadającą stronę internetową pod adresem warszawaszyje.pl oraz www.facebook.com/warszawaszyje
 2. Warszawa Szyje prowadzony jest przez Agnieszkę Świetlik, Skrajna 32a/41, 05-091 Ząbki, posiadającą numer identyfikacji podatkowej oraz oraz numer w Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej NIP 5272462326, REGON 362226560.
 3. Rodzic dziecka (zwanego dalej Uczestnikiem), chcąca wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Organizatora powinna zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator prowadzi kursy dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 6-8 oraz 9-12 lat.
 5. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od osób niepełnoletnich. W ich imieniu muszą zgłosić się opiekunowie.
 6. Każdy kurs obejmuje: opiekę doświadczonego instruktora, możliwość korzystania z wyposażenia pracowni: maszyn do szycia, tkanin, dodatków, akcesoriów krawieckich.
 7. W przypadku gdy Uczestnik zajęć chce uszyć rzecz według własnego pomysłu z materiałów niedostępnych w pracowni, powinien nabyć tkaninę we własnym zakresie.
 8. Podczas trwania zajęć obowiązują zasady BHP, które na początku każdych zajęć są przedstawiane przez instruktora.
 9. Zapisy na warsztaty realizowane są mailowo, pod adresem: biuro@ags.atthost24.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
 10. Nieobecność dziecka na zajęciach można zgłosić telefonicznie, smsem (668321437) lub mailowo. W każdej sytuacji przesyłamy informację zwrotną, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 11. W przypadku jednej nieobecności w miesiącu, jeśli została zgłoszona przynajmniej z 24h wyprzedzeniem, w kolejnym miesiącu rodzic otrzyma zniżkę odpowiadającą cenie jednych zajęć. Uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, jeśli taki jest dostępny.
 12. Płatność za zajęcia odbywa się zawsze z góry, przelewem na wskazany numer konta.
 13. Płatność za zajęcia regularne powinna być zaksięgowana na podanym koncie nie później niż pierwszego dnia miesiąca, którego ona dotyczy.
 14. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, rezerwacja miejsca w grupie dla uczestnika wygasa.
 15. Pojedyncze zajęcia trwają zawsze 2 godziny zegarowe w stałych, ustalonych wcześniej terminach, np. wtorki w godz. 16:30-18:30.
 16. W sytuacji gdy dziecko spóźni się na zajęcia, Organizator nie ponosi za ten fakt odpowiedzialności i nie zwraca kwoty za niewykorzystane zajęcia.
 17. W przypadku problematycznego zachowania w grupie, kiedy zajęcia z powodu jednej osoby nie mogą być przeprowadzone zgodnie ze standardami Organizatora oraz z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników, instruktor dla dobra całej grupy ma prawo do wyproszenia źle zachowującego się i przeszkadzającego dziecka oraz poinformowania opiekuna o odebraniu dziecka. Bez względu na to ile czasu dziecko spędziło na zajęciach, obowiązuje pełna opłata za zajęcia w danym dniu.
 18. Koszt uczestnictwa w jednym spotkaniu wynosi 60 zł. Zgłoszenia przyjmujemy na miesiąc (4 spotkania) płatne z góry. Przy zapisie na 4 miesiące i więcej cena jednego spotkania wynosi 50 zł.

Start typing and press Enter to search